Tradycyjnie, jak co roku, ostatni piątek kwietnia jest dniem oficjalnego pożegnania klas maturalnych. Cztery lata nauki, w których ponad dwa miały charakter zdalny, były pełne dynamicznych zwrotów akcji… Aż chciałoby się zaśpiewać za Markiem Grechutą – „tyle było dni do utraty tchu”, żeby uzupełnić deficyty wiedzy spowodowane pandemią. Już za parę dni okaże się, czy był to trud, który zaowocuje pomyślnie zdanymi egzaminami maturalnymi.

W piątek o 8.30 wszyscy abiturienci, dyrekcja szkoły, zaproszeni goście oraz wychowawcy zgromadzili się w hali sportowej ZST. Dyrektor szkoły - pani Wioletta Adamiak podziękowała uczniom za cztery lata współpracy, podkreślając, że mieli oni swój udział w kreowaniu bardzo dobrego  wizerunku naszej szkoły. Obecny na uroczystości Starosta Turecki – pan Dariusz Kałużny wręczył nagrody wyróżniającym się w nauce uczniom - Annie Misiak oraz Bartoszowi Kurpikowi, którzy z powodzeniem reprezentowali szkołę w finałach olimpiad. Pani Dyrektor wręczała następnie nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe, pracę w samorządzie oraz wolontariacie. Były gratulacje, podziękowania i łzy wzruszenia. Oficjalną część zakończył występ szkolnego zespołu Alteracja, który zaśpiewał piosenkę Zbigniewa Wodeckiego ,,Lubię wracać tam”.

Po uroczystości, uczniowie razem z wychowawcami udali się do klas, by już w bardziej kameralnej atmosferze odebrać świadectwa i pożegnać się.

Gratulujemy wszystkim pomyślnego ukończenia szkoły oraz życzymy powodzenia na zbliżających się egzaminach.