Dla młodzieży, która pragnie wejść na rynek pracy i utrzymać się na nim, koniecznością jest zdobywanie nowych kwalifikacji. Uczestnicząc w szkoleniach i podejmując staże, młodzi ludzie poszerzają  swoje kompetencje zawodowe i uzyskują realną szansę zatrudnienia. Dzięki projektowi Powiatu Tureckiego: Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego 2020-2023, realizowanemu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Turku uczestniczyli w lipcu i sierpniu br.  w szkoleniach z zakresu: rozliczenia czasu pracy kierowcy, programowania w języku C++, urządzeń i  technik transmisyjnych, obrabiarek sterowanych numerycznie DMG,   obrabiarek sterowanych numerycznie HASS, a także w kursie spawania metodą MAG,  na którym mogli nabyć uprawnienia Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

11 października uczniowie naszej szkoły otrzymali zaświadczenia potwierdzające odbycie stażu i ukończenie ww. szkoleń. Na uroczystości obecni byli: Starosta Powiatu Tureckiego Władysław Karski, Prezes Tureckiej Izby Gospodarczej Damian Brzóska, Dyrektor ZST Wioletta Adamiak, Wicedyrektor ZST Andrzej Rossa oraz nauczyciele.

Uzyskane zaświadczenia umożliwiają uczniom ZST wykazanie dodatkowych umiejętności w dokumentach rekrutacyjnych, co  zwiększa ich szanse  na zdobycie dobrze płatnej pracy w różnych sektorach gospodarki.