Dzień 26.04.2013 roku przejdzie z pewnością do historii Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego  w Turku i to nie tylko z racji corocznych ,,Drzwi otwartych", którym towarzyszyła bogata oferta imprez.Tego dnia bowiem, w obecności znamienitych gości, symbolicznie rozpoczęto budowę długo oczekiwanej hali sportowej. Uroczystego wbicia pierwszej łopaty pod fundamenty tej inwestycji oprócz dyrektora Mariusza Seńko dokonali: sekretarz stanu w Kancelarii Premiera minister Tomasz Jędrzejczak, Starosta Turecki Zbigniew Bartosik oraz Przewodniczący Komisji Sportu i Promocji Powiatu Andrzej Wojtkowiak.

W obiekcie tym wykorzystana zostanie innowacyjna technologia pasywna, dzięki której należeć on będzie do najnowocześniejszej generacji budynków energooszczędnych o najwyższym komforcie cieplnym i niskim zapotrzebowaniu na energię. Planowane zakończenie prac budowlanych przypadnie na sierpień 2014 roku.

Rozpoczęcie tej zaawansowanej technicznie inwestycji pozwoli znacząco poszerzyć bazę dydaktyczną naszej placówki. W tym zintegrowanym z budynkiem szkoły kompleksie, młodzież będzie mogła także spędzać wolny czas i realizować swoje sportowe pasje.

{morfeo 32}