Wraz z końcem maja 2013 r. zakończono w Zespole Szkół Technicznych w Turku projekt „Zainwestuj w siebie – zdobądź niezbędne umiejętności w ramach praktyk Leonardo da Vinci”.  Projekt realizowany był w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” 2008 -2013 Leonardo da Vinci, nr proj. 2012-1-PL1-LEO01-27953. Zgodnie z jego założeniami na praktyki do instytucji partnerskich w Niemczech wyjechało 26 uczniów klas o profilach: technik logistyk, technik mechatronik oraz technik mechanik. Uczniowie odbywali  praktyki w zakładach położonych w okolicach miast: Duisburg oraz Lipsk. W ramach praktyk zawodowych, uczniowie kształcący się  w zawodzie technik logistyk, we współpracy ze szkołą partnerską Kaufmännisches Berufskolleg Walther Rathenau w Duisburgu, odbyli praktyki w firmach: DHL Supply Chain oraz CTS GmbH, w których zapoznali się ze sposobem funkcjonowania firm, a następnie samodzielnie wykonywali powierzone im zadania, związane m.in. z zabezpieczaniem towarów na powierzchni magazynowej, przyjmowaniem list przywozowych oraz odpowiednią ich realizacją, czy też odpowiednim znakowaniem przesyłek. Natomiast w ramach praktyk zawodowych  na  kierunkach: technik mechatronik i technik mechanik uczniowie poznali środowisko pracy zakładów z okolic Lipska.

Praktyki zorganizowane zostały w standardowy, dla niemieckiego systemu edukacji, sposób. Uczniowie odbyli praktyki w tzw. „dual education system”. Polegało to na powiązaniu praktycznej nauki zawodu w centrum szkoleniowym -  Zentrum für Aus- und Weiterbildung Leipzig GmbH  z realizacją zadań w firmach: Nussbaum oraz WWH Werkzeug - Produktions - und Handels GmbH. Sposób ten pozwala na lepszą adaptację pracownika na stanowisku pracy, dzięki czemu uczniowie świetnie odnaleźli się w nowym środowisku pracy i doskonale radzili sobie z zadaniami, tj. programowaniem i obsługą obrabiarek CNC.  Poza umiejętnościami zawodowymi, uczniowie mieli okazję podnieść swoje umiejętności językowe i poszerzyć doświadczenia kulturowe. W szkole partnerskiej w Duisburgu, jak zwykle, nie brakowało okazji do integracji ze społecznością szkolną, ponieważ współpraca pomiędzy placówkami rozwija się z roku na rok, a uczniowie i nauczyciele z KBWR wielokrotnie gościli już w Turku. Nasi uczniowie mogli liczyć na  organizację czasu wolnego przez kolegów z Niemiec, dzięki czemu uczniowie zwiedzili m.in.  Katedrę Świętego Piotra i Najświętszej Marii Panny w Kolonii oraz  miasto Duisburg.

Fakt, że nasi uczniowie,  kształcący się w zawodach: technik mechanik i technik mechatronik, byli zakwaterowani w Lipsku wraz z kolegami  z Portugalii, Hiszpanii, Słowacji  oraz  Węgier, sprawił, że oprócz wspólnie odbywanych praktyk zawodowych i wymiany doświadczeń,  mieli  oni świetną okazję  poznania kultur z całej Europy oraz doskonalenia języka w międzynarodowym towarzystwie. Ponadto uczniowie zwiedzili zabytki Drezna  i obejrzeli osobliwości Berlina : Reichstag, Mur Berliński, Bramę Brandenburską, Pomnik Holokaustu, Muzeum Techniki i Komunikacji,  fabrykę Volkswagena Phaetona oraz fabrykę, w której  produkowane jest BMW serii 1.

Na zakończenie projektu uczniowie zorganizowali w ZST, w Auli im. W. Milewskiego, spotkanie podsumowujące praktyki organizowane w ramach programu Leonardo da Vinci. Wzięli w nim udział uczniowie klas drugich, którzy w najbliższym roku szkolnym, dzięki projektowi pt. „Rozpocznij karierę zawodową - zdobądź niezbędne umiejętności w ramach praktyk Leonardo da Vinci”, będą mieli możliwość wyjazdu na praktyki do Niemiec. Uczestnicy projektu opowiadali młodszym kolegom i koleżankom o tym, czego nauczyli się podczas praktyk, jakie zdobyli doświadczenie oraz jak wpłynęło ono na ich życie. Spotkanie  stało się również możliwością do przekazania zgromadzonym informacji na temat planów rozwoju współpracy międzynarodowej na najbliższe lata. Dyrektor ZST - mgr inż. Mariusz Seńko wyjaśnił zebranym, iż wyznaczane  przez szkołę miejsca praktyk nie są przypadkowe, ponieważ to gospodarka Niemiec jest największą gospodarką w Europie i piątą na świecie, tym samym stanowi największy rynek Unii Europejskiej. Jednocześnie  Niemcy należą do najlepiej rozwiniętych krajów przemysłowych, krajów o największym potencjale gospodarczym i technologicznym. Dyrektor Marusz Seńko wyjaśnił zebranym uczniom, że warto uczyć się od najlepszych i poinformował, że  kolejnymi kierunkami rozwoju współpracy zagranicznej i praktyk zawodowych będą szkoły w Rotterdamie - Zadkine (Holandia) oraz Egersund – Dalane Videregaende Skole (Norwegia).

{morfeo 37}