Dnia 24 września 2013 roku uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Turku uczestniczyli w akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2013”, którą zostały objęte tereny Nadleśnictwa Turek. Dodatkowo przeprowadzono również konkurs „Wiedzy Ekologicznej”, którego laureatami zostali uczniowie klasy 2TG - Kinga Herbich i Adam Szymczak. Ostatnim punktem programu było ognisko przygotowane dla klas: 3 TI, 2TG i 2EB.

 

W czasie akcji opiekę nad młodzieżą sprawowali nauczyciele: D. Biskup, Z. Biskup, A. Sobolewska, M. Mielcarska, M. Walisiak.

{morfeo 47}