Polish English German

Matematyka - liga zadaniowa

Regulamin

  1. Konkurs trwa od września do maja danego roku szkolnego.
  2. Do konkursu można przystąpić w dowolnym momencie.
  3. Co dwa miesiące na stronie szkoły nauczyciele umieszczają zestawy zadań. Zestawy podzielone są na dwie kategorie: kategoria pierwsza to klasa 1 i 2, natomiast kategoria druga to klasa 3.
  4. Uczestnicy każde zadanie rozwiązują na oddzielnej kartce. W nagłówku każdej kartki, w celu identyfikacji, podają cztery ostatnie cyfry numeru identyfikacyjnego pesel. Rozwiązane zadania uczestnicy przekazują dowolnemu nauczycielowi matematyki.
  5. Po sprawdzeniu otrzymanych zadań na stronie szkoły umieszczane są wyniki uczestników i ich aktualny ranking ustalony na podstawie sumy punktów z poszczególnych miesięcy.
  6. Finał konkursu odbywa się w maju. Uczniowie zajmujący lokaty od 1 do 10 w każdej kategorii zebrani w jednej sali rozwiązują przygotowany przez nauczycieli matematyki arkusz z zadaniami.
  7. Punkty zdobyte w rozwiązywaniu zadań oraz podczas finału są sumowane. Zwycięzcą zostaje osoba, która uzyskała największą ilość punktów.

 

Zadania:

Etap I - klasa 1 i 2

Etap I - klasa 3

Etap II - klasa 1 i 2

Etap II - klasa 3


Etap III - klasa 1 i 2

Etap III - klasa 3

RANKING

Miejsce

Pesel  (4 ostatnie cyfry)

Suma punktów

1.

8233

44

2.

3616

33

3.

3849

28

4.

4509

27

5.

0704

27

6.

1804

22

7.

9047

22

8.

8806

21

9.

4509

17

10.

6517

16

11.

0751

11

12.

4348

11

13.

4224

9

14.

6040

9

15.

1323

7

16.

0391

6

17.

7963

6

18

4443

4

19.

0317

2

                         

Uwaga!!!!!!!!!!

10 pierwszych osób zakwalifikowało, się do finału, który odbędzie się w czwartek 14.06.2018  na drugiej godzinie lekcyjnej w sali B208. Zapraszamy :)

 

 

 

 

 

 

Współpraca