Polish English German

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Chcesz ukończyć naszą szkołę z tytułem technika w dwóch zawodach lub zdobyć dodatkowe kwalifikacje – zapisz się na bezpłatne kursy kwalifikacyjne realizowane w Zespole Szkół Technicznych w Turku. Oferta skierowana jest do wszystkich zainteresowanych, nie tylko dla uczniów i absolwentów ZST w Turku.

Szczegółowe informacje uzyskasz w sekretariacie uczniowskim pok. 03 lub w pok. 01 w budynku A.

Serdecznie zapraszamy ! 

PAŃSTWOWE BEZPŁATNE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji. Minimalna liczba słuchaczy na kwalifikacyjnym kursie zawodowym wynosi 20. Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Kwalifikacyjne kursy zawodowe są organizowane w formie zaocznej. Programy oraz wymiar godzin kursów kwalifikacyjnych są zgodne z podstawami programowymi kształcenia w danym zawodzie. Czas trwania kursu wyrażony jest w godzinach do zrealizowania.


- Deklaracja udziału w KKZ 

!!! Uwaga - praktyki zawodowe !!!

Uczestnicy Kwalifikacyjnych Kursów zawodowych w celu ukończenia kursu proszeni są do przyniesienia zaświadczenia z zakładu pracy o odbyciu praktyk zawodowych w wymiarze:
M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających - 120h

A.50. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna - 80h
A.23. Projektowanie fryzur - 80h
A.22.Prowadzenie działalności handlowej - 80h
A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych - 80h
E.15 Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich - 54h

Osoby pracujące w zawodzie, który obejmuje daną kwalifikację przynoszą stosowne zaświadczenie potwierdzające ten fakt.

Zaświadczenia należy dostarczyć do wicedyrektoraa Andrzeja Tutaja

W razie pytań proszę o kontakt:
Andrzej Tutaj - wicedyrektor - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub
Daniel Kusz - kierownik szkolenia praktycznego - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- Zaświadczenie o ukończeniu praktyki zawodowej - KKZ
- Zaświadczenie o wykonywaniu pracy zgodnej z zakresem KKZ

 

Wykaz planowanych kursów

Oznaczenie kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Symbol cyfrowy zawodu

Nazwa zawodu, w którym wyodrębniono daną kwalifikacje

A.22

Prowadzenie działalności handlowej

522305

Technik handlowiec

A.23

Projektowanie fryzur

514105

Technik usług fryzjerskich

A.31

Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

333107

Technik logistyk

A.50

Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna

311922

Technik technologii drewna

A.65

Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

431103

Technik rachunkowości

E.15

Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich

351103

Technik teleinformatyk

T.15

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

343404

Technik żywienia i usług gastronomicznych

M.19

Użytkowanie obrabiarek skrawających

311504

Technik mechanik

 

Wykaz prowadzonych kursów

 

Oznaczenie kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Symbol cyfrowy zawodu

Nazwa zawodu, w którym wyodrębiono daną kwalifikacje

A.22

Prowadzenie działalności handlowej

522305

Technik handlowiec

A.23

Projektowanie fryzur

514105

Technik usług fryzjerskich

A.31

Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

333107

Technik logistyk

A.50

Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna

311922

Technik technologii drewna

A.65

Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

431103

Technik rachunkowości

E.15

Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich

351103

Technik teleinformatyk

M.19

Użytkowanie obrabiarek skrawających

311504

Technik mechanik

   

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe - rok szkolny 2018/2019


- Terminarz zjazdów
 

 

Plan zajęć 15-16.09.2018

Plan zajęć 22-23.09.2018

Plan zajęć 29-30.09.2018

Plan zajęć 13-14.10.2018

Plan zajęć 20-21.10.2018

Plan zajęć 27-28.10.2018

Plan zajęć 17-18.11.2018

Plan zajęć 24-25.11.2018

Plan zajęć 08-9.12.2018

Plan zajęć 15-16.12.2018

Plan zajęć 12-13.01.2019

Plan zajęć 02-03.02.2019

Plan zajęć 09-10.02.2019

Plan zajęć 16-17.02.2019

Plan zajęć 09-10.03.2019

Plan zajęć 16-17.03.2019

Plan zajęć 23-24.03.2019

Plan zajęć 06-07.04.2019

Plan zajęć 27-28.04.2019 

Plan zajęć 11-12.05.2019

Plan zajęć 18-19.05.2019

Plan zajęć 25-26.05.2019

Plan zajęć 08-09.06.2019

Plan zajęć 15-16.06.2019

 

 

 

 

Instrukcje korzystania z platformy e-learningowej Moodle


- Instrukcja korzystania z platformy e-learningowej Moodle dla prowadzących zajęcia


- Instrukcja korzystania z platformy e-learningowej Moodle dla uczestników

 

 - Platforma e-learningowa Moodle

Współpraca