Polish English German

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Chcesz ukończyć naszą szkołę z tytułem technika w dwóch zawodach lub zdobyć dodatkowe kwalifikacje – zapisz się na bezpłatne kursy kwalifikacyjne realizowane w Zespole Szkół Technicznych w Turku. Oferta skierowana jest do wszystkich zainteresowanych, nie tylko dla uczniów i absolwentów ZST w Turku.

Szczegółowe informacje uzyskasz w sekretariacie uczniowskim pok. 03 lub w pok. 01 w budynku A.

Serdecznie zapraszamy ! 

PAŃSTWOWE BEZPŁATNE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji. Minimalna liczba słuchaczy na kwalifikacyjnym kursie zawodowym wynosi 20. Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Kwalifikacyjne kursy zawodowe są organizowane w formie zaocznej. Programy oraz wymiar godzin kursów kwalifikacyjnych są zgodne z podstawami programowymi kształcenia w danym zawodzie. Czas trwania kursu wyrażony jest w godzinach do zrealizowania.


- Deklaracja udziału w KKZ 

!!! Uwaga - praktyki zawodowe !!!

Uczestnicy Kwalifikacyjnych Kursów zawodowych w celu ukończenia kursu proszeni są do przyniesienia zaświadczenia z zakładu pracy o odbyciu praktyk zawodowych w wymiarze:
M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających - 120h

A.50. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna - 80h
A.23. Projektowanie fryzur - 80h
A.22.Prowadzenie działalności handlowej - 80h
A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych - 80h
E.15 Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich - 54h

Osoby pracujące w zawodzie, który obejmuje daną kwalifikację przynoszą stosowne zaświadczenie potwierdzające ten fakt.

Zaświadczenia należy dostarczyć do wicedyrektoraa Andrzeja Tutaja

W razie pytań proszę o kontakt:
Andrzej Tutaj - wicedyrektor - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub
Daniel Kusz - kierownik szkolenia praktycznego - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- Zaświadczenie o ukończeniu praktyki zawodowej - KKZ
- Zaświadczenie o wykonywaniu pracy zgodnej z zakresem KKZ

 

Wykaz planowanych kursów

Oznaczenie kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Symbol cyfrowy zawodu

Nazwa zawodu, w którym wyodrębniono daną kwalifikacje

A.22

Prowadzenie działalności handlowej

522305

Technik handlowiec

A.23

Projektowanie fryzur

514105

Technik usług fryzjerskich

A.31

Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

333107

Technik logistyk

A.50

Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna

311922

Technik technologii drewna

A.65

Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

431103

Technik rachunkowości

E.15

Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich

351103

Technik teleinformatyk

T.15

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

343404

Technik żywienia i usług gastronomicznych

M.19

Użytkowanie obrabiarek skrawających

311504

Technik mechanik

 

Wykaz prowadzonych kursów

 

Oznaczenie kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Symbol cyfrowy zawodu

Nazwa zawodu, w którym wyodrębiono daną kwalifikacje

A.22

Prowadzenie działalności handlowej

522305

Technik handlowiec

A.23

Projektowanie fryzur

514105

Technik usług fryzjerskich

A.31

Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

333107

Technik logistyk

A.50

Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna

311922

Technik technologii drewna

A.65

Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

431103

Technik rachunkowości

E.15

Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich

351103

Technik teleinformatyk

M.19

Użytkowanie obrabiarek skrawających

311504

Technik mechanik

   

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe - rok szkolny 2019/2020

 

Plan zajęć 14-15.09.2019

Plan zajęć 21-22.09.2019

Plan zajęć 28-29.09.2019

Plan zajęć 05-06.10.2019

Plan zajęć 19-20.10.2019

 

 

TERMINARZ KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. GEN. PROF. S. KALISKIEGO W TURKU W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

KOLEJNOŚĆ ZAJĘĆ

TERMIN ZAJĘĆ

DYŻUR TELEFONICZNY

1.        

14.09.2019-15.09.2019 r.

Wicedyrektor 

mgr Ewa Górska

2.        

21.09.2019-22.09.2019 r.

Wicedyrektor 

mgr inż. Andrzej Rossa

3.        

28-29.09.2019 r.

Wicedyrektor 

mgr inż. Andrzej Rossa

4.        

05.10-06.10.2019 r.

Wicedyrektor 

mgr inż. Andrzej Rossa

5.        

19-20.10.2019 r.

Dyrektor

mgr Wioletta Adamiak

6.        

26-27.10.2019 r.

Dyrektor

mgr Wioletta Adamiak

7.        

16-17.11.2019 r.

Wicedyrektor

mgr inż. Andrzej Tutaj

8.        

23-24.11.2019 r.

Wicedyrektor

mgr inż. Andrzej Tutaj

9.        

30.11-01.12.2019 r

Wicedyrektor 

mgr inż. Aneta Kurzawa

10.     

07-08.12.2019 r.

Wicedyrektor 

mgr Ewa Górska

11.     

14-15.12.2019 r

Wicedyrektor

mgr inż. Andrzej Tutaj

 

 

 

Instrukcje korzystania z platformy e-learningowej Moodle


- Instrukcja korzystania z platformy e-learningowej Moodle dla prowadzących zajęcia


- Instrukcja korzystania z platformy e-learningowej Moodle dla uczestników

 

 - Platforma e-learningowa Moodle

Współpraca