Polish English German

Dodatkowe dni wolne

 

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

 

ZARZĄDZENIE NR 9/2018

Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Turku

z dnia 31.08.2018 r.

w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019

 

            Na podstawie § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U.  nr 46, poz.432, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

W roku szkolnym 2018/2019 ustalam następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

02.11.2018  Technikum/ 3 ZSZ i branżowa szkoła I stopnia / dyżur

10.01.2019  Technikum

 

02.05.2019  Technikum/ 3 ZSZ i branżowa szkoła I stopnia / dyżur

06.05.2019  Technikum

07.05.2019  Technikum

08.05.2019  Technikum

18.06.2019  Technikum / 3 ZSZ i branżowa szkoła I stopnia /

 

 Jeden dzień do dyspozycji dyrektora szkoły zgodnie z potrzebami organizacji pracy szkoły (29.05.2019 dzień wolny (Technikum, ZSZ).

Współpraca