Dodatkowe dni wolne

 

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

 

ZARZĄDZENIE NR 12/2019 

Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Turku z dnia 29.08.2019 r.

w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020

 

Na podstawie § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U.  nr 46, poz.432, z późn. zm.) zarządzam, co następuje

W roku szkolnym 2019/2020 ustalam następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

02.01.2020  Technikum/  BSIS

03.01.2020  Technikum/  BSIS

10.01.2020  Technikum/ BSIS

04.05.2020  Technikum

05.05.2020  Technikum

06.05.2020  Technikum

12.06.2020  Technikum/ BSIS

23.06.2020  Technikum/ BSIS

 

Jeden dzień do dyspozycji dyrektora szkoły zgodnie z potrzebami organizacji pracy szkoły 28.04.2020 dzień wolny (Technikum, BSIS). Planowane „Drzwi Otwarte 2020” 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Współpraca