Polish English German

AKTUALNOŚCI

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ
DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH
W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W TURKU
 

 

Regulacje prawne kształcenia na odległość. 
Przepisy obowiązują od 25.03.2020 r. do 28.06.2020 r.

 

- Rozporządzenie MEN z 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Kształcenie na odległość - nowe regulacje prawne

Rozporządzenie MEN nowelizacja - COViD-19

- Uzasadnienie do rozporządzenia zmieniającego

- Kształcenie na odległość poradnik

Rozporządzenie MEN COViD-19

Uzasadnienie do rozporządzenia 


Od
12 marca do 26 czerwca 2020 r. zajęcia w Zespole Szkół Technicznych zostają czasowo zawieszone.

Oznacza to, że w tym okresie szkoła nie będzie prowadziła zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Jest to decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Więcej informacji na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus

Dyrektor szkoły
Wioletta Adamiak

Czytaj więcej...

Kształcenie na odległość - Branżowa Szkoła I Stopnia

Szanowni Państwo! W ostatnich dniach doprecyzowano przepisy określające prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19. Nowe uregulowania prawne będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. 

Czytaj więcej...

APEL DO PRACODAWCÓW!

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Turku zwraca się z prośbą o stosowanie się do wytycznych w sprawie młodocianych pracowników odbywających praktyczną naukę zawodu w zakładach pracy, zawartych w komunikacie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej.

Czytaj więcej...

Nauka zdalna podczas zawieszenia zajęć w szkołach -
rekomendacje dla nauczycieli


Informuję, że zgodnie z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych rekomenduje prowadzanie zdalnych zajęć edukacyjnych podczas zawieszenie zajęć w szkołach.

Czytaj więcej...

Warsztaty decoupage z jajem wielkanocnym w roli głównej.

Już po raz kolejny w Zespole Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku zorganizowane zostały warsztaty decoupage dla uczniów. W środę 11.03.2020 r. uczniowie klasy IV TF mieli okazję wykorzystać znaną i popularną technikę decoupage zwaną też metodą serwetkową do zdobienia jaj wielkanocnych.  Efekt końcowy warsztatów był fantastyczny, gdyż uczniowie wykonali  piękne i niepowtarzalne prace, które zostały wykorzystane do ozdobienia naszej szkoły.

Czytaj więcej...

Współpraca