Polish English German

Zarządzenie Dyrektora nr 8/2019


Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Turku informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr 8/2019 wprowadza zmiany w wykazie dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych pozostających do dyspozycji dyrektora.
1. W dniu 25.04.2019 r. zajęcia będą odbywać się zgodnie z planem lekcji.
2. Dzień 29.05.2019 r. będzie dniem wolnym od zajęć dydaktycznych (Technikum, ZSZ, Branżowa Szkoła I Stopnia) – Drzwi Otwarte Szkoły.

 

Współpraca