Polish English German

Informacja dla Rodziców i Uczniów

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. S­­­. Kaliskiego w Turku Wioletta Adamiak informuje, że w przypadku strajku nauczycieli od dnia 8 kwietnia 2019 r. do odwołania, realizacja zajęć dydaktycznych może zostać zmieniona. Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych zapewnia uczniom zajęcia opiekuńcze zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć. Budynki A i E będą zamknięte, natomiast miejsce zbiórki uczniów to sala audytoryjna w budynku C.

Z poważaniem
  Wioletta Adamiak

Współpraca